Skatten på Eneskär

”Med bytet hårt tryckt mot bröstet trevade han sig tillbaka genom dörren till kajutan. Nu fort upp till ljuset och luften! Framför allt till luften. Han sneglade uppåt och såg den svarttjärade båtbottnen ovanför sig. Livlinan och luftslangen hängde rakt ner genom det gulgröna vattnet, och ytan speglade sig som en skiva av silver. Det fräste för varje gång luften, i korta stötar, pressades in i hjälmen. Han ryckte två gånger i livlinan. Flickorna halade och drog uppe i båten. Björn svävade uppåt, fick tag i båtkanten med ena handen och kastade ombord den mystiska väskan …”

Omarbetad nyutgåva 2014 av CAL-Förlagets barnboksklassiker Skatten på Eneskär, som utspelar sig i Varberg. Författaren, Sven Ingvar, har skrivit ett 30-tal böcker. Stormen kommunikation har tagit fram ett nytt omslag samt ansvarat för produktionen.