Mölndalsbostäder: årsredovisning

Sedan 2012 har Stormen kommunikation ramavtal med Mölndalsbostäder och producerar (bland mycket annat) bolagets årsredovisningar. I uppdraget ingår planering, samordning, textbearbetning och grafisk form. Se hela årsredovisningen för 2019 här.