Göteborgs Stad Miljöförvaltningen: Miljön i Göteborg

[post_view]

Göteborg har tolv lokala miljömål som beslutats av kommunfullmäktige för att bli en långsiktigt hållbar stad. Om miljömålen ska nås måste alla aktörer i samhället minska sin miljöpåverkan, såväl offentliga och privata verksamheter som de enskilda göteborgarna. Det aktuella tillståndet i miljön i Göteborg beskrivs i Miljörapporten. De åtgärder som krävs för att miljömålen ska nås beskrivs i Miljöprogrammet, samt i andra strategiska dokument.
Under 2015 beslutade Miljöförvaltningen att en populärvetenskaplig broschyr om tillståndet i miljön och om åtgärder inom ramen för miljöprogrammet skulle tas fram. Uppdraget gick till Stormen kommunikation, som stod för all textproduktion och den mesta fotograferingen till den 32-sidiga broschyren.

Se broschyren i sin helhet:

Miljön i Göteborg