Loza foundation: särtryck

[post_view]

Loza foundation är en insamlingsstiftelse med säte i Varberg, som arbetar till förmån för utstötta och förföljda grupper i Europas utkanter. Arbetet finansieras med hjälp av donationer från privatpersoner och företag. Stormen kommunikation hjälper Loza foundation med olika typer av informationsinsatser.

I början av 2019 gjorde Göteborgs-Posten en reportageserie om det glömda Europa och Sabina Grubbesons arbete genom Loza foundation. I efterhand samlades artiklarna i ett särtryck, tillsammans med information om Loza foundation. Stormen kommunikation har ansvarat för textbearbetning, layout, kontakter med GP och tryckeri, med mera.

Av hänsyn till de utsatta individer som porträtteras i reportagen publicerar vi inte materialet i sin helhet digitalt.