ÅF och Trafikverket

[post_view]

ÅF och Trafikverket har tillsammans tagit fram riktlinjer för arbete i tunnlar i Göteborg. Till dessa finns nu ett utbildningsmaterial, som sammanställdes av Stormen kommunikation.

Stormen kommunikation har tagit fram bilder (foto Mikael Pilstrand), PPT-presentation, säkerhetshandbok samt fickfolder. Vi har stått för projektledning, samordning, textproduktion, grafisk form och produktion.