Brf Varbergskaninen: säljmaterial

Inför byggnationen av den nya bostadsrättsföreningen Varbergskaninen, i hörnet Sveagatan/Engelsbrektsgatan, fick Stormen kommunikation uppdraget att ta fram säljmaterial, flyers, affischer, vepor och byggskyltar med mera. Vi har skrivit texterna, ansvarat för formgivning och layout och hanterat kontakter med tryckeri. Se broschyren i sin helhet här.