Föreningen Varbergs Museum

[post_view]

Norra Hallands Kulturhistoriska förening grundades 1916 och några av de mest drivande var doktor J S Almer (kustsanatoriet Apelvikens grundare), provinsialläkare Erik Uddenberg samt möbelhandlare C J Carlsson. Grunden till samlingarna kom från ett stort inköp efter riksdagsman Alfred Bexell, en privatsamlare som länge samlat kulturhistoriska objekt från Halland. Målet var att skapa ett hembygdsmuseum och det första museet inhystes i mellersta valvet på Varbergs fästning. 1947 ändrades föreningens namn till Varbergs museum, förening för Hallands folkkultur och Varbergs historia.

Stormen kommunikation har tagit fram en ny logo till föreningen och även producerat informationsmaterial.