FRED

[post_view]

Boken FRED, Allmänna Fredskongressen i Varberg, berättar historien om kongressen för hundra år sedan, om svenska och internationella fredsrörelsers utveckling och påverkan samt om olika aspekter på fred och hållbarhet i våra dagar.

Författarna Henrik Berggren, Ove Bring och Stefan Edman ger fredskongressen ett sammanhang i förhållande till politiska skeenden i Sverige och världen. De berättar om personerna som deltog, om idéer och strömningar som utgjorde det tankegods som kom att bli grunden för den svenska fredsrörelsen. Eva Berntsson Melin berättar om livet i småstaden Varberg för hundra år sedan, dit de många delegaterna kom för att försöka hitta en väg till fred. Anna Ek, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, som är världens äldsta fredsförening, sätter fokus på våra dagars fredsarbete.

På uppdrag av CAL-förlaget och Teater Halland har Stormen kommunikation stått för grafisk form samt produktion av boken.

Boken blev 2015 nominerad till Svenska Publishing-Priset (www.sppriset.se).