gelinstiftelsen: kampanj

, ,

[post_view]

GelinStiftelsen är en insamlingsstiftelse som samlar in pengar till forskning om njurtransplantationer sedan 1981. I samband med 40-årsjubileet 2021 fick Stormen kommunikation i uppdrag att ta fram en kampanj i flera delar, för att sprida kunskap om stiftelsens arbete, med huvudfokus på Västsverige. Vi har skapat 40-årsloggan, skrivit texter, tagit fram annonser och sålt in dessa som pluggar i flera västsvenska tidningar, med mycket gott genomslag. Vi har också tagit fram en strategi och plan för sociala medier, roll-ups, broschyrer, kuvert med mera informations- och säljmaterial, och vi har arbetat med olika aktiviteter mot media där en längre intervju med Johan Gelin i GP märks särskilt. Här intill visas ett urval av publicerade pluggannonser i GP, HN och HP.