Stadsbyggnadskontoret Göteborg

[post_view]

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontorets uppdrag är att skapa översiktsplaner och detaljplaner för Göteborg samt ansvara för bygglov, kartor och flygbilder över staden. Lantmäterimyndigheten i Göteborg hör också till Stadsbyggnadskontoret.

Stormen kommunikation producerade Stadsbyggnadskontorets årsberättelse år 2011 och 2012. Du hittar årsberättelserna här.