Green & Cool

Green & Cool är en internationell marknadsledande leverantör av kylsystem som använder miljövänlig koldioxid som köldmedium. Stormen kommunikation producerar företagets nyhetsbrev, produktblad och informationsfoldrar med mera.