Gymnasievalskatalog 2015

[post_view]

Göteborgs Stad utbildningsförvaltningen ger varje år ut en gymnasievalskatalog, som presenterar alla Göteborgs 18 kommunala gymnasieskolor.

Stormen kommunikation ansvarar för hela produktionen, såsom textredigering, intervjuer, fotografering och layout. Utöver själva katalogen tar vi även fram annat tryckt och digitalt informationsmaterial som rör Göteborgsungdomarnas gymnasieval.