KXM Management

[post_view]

KXM Management hjälper små och medelstora företag att växa genom stöd i affärsutvecklingens alla steg, från vision, mål, nulägesanalys, strategi och taktik till den operativa utvecklingsfasen.

Stormen kommunikation har tagit fram logo, profilmaterial samt ny web för KXM Management. Webben, som är producerad i samarbete med Tigerton, hittar du här.