Loza Foundation: folder

,

[post_view]

Loza foundation är en insamlingsstiftelse med säte i Varberg, som arbetar till förmån för utstötta och förföljda grupper i Europas utkanter. Arbetet finansieras med hjälp av donationer från privatpersoner och företag.

Stormen kommunikation har hjälpt stiftelsen med text och layout av en ny, uppdaterad broschyr. Vi har även tagit hand om kontakterna med tryckeriet. Se hela foldern här: Loza_foundation