Min Värd

[post_view]

Min värd är en tidning som delas ut till alla drygt 3 000 hyresgäster hos Mölndalsbostäder. Magasinformatet medger en tilltalande blandning av nyttig information och mervärdesläsning.

Stormen kommunikation har tagit fram konceptet både vad gäller innehåll och utformning. Min värd utkommer fyra gånger per år. Vi står för produktionsledning, text, foto och grafisk form. Länk till nätutgåvan av Min värd hittar du här.