Mölndalsbostäder: Årsredovisning

[post_view]

Sedan 2012 har Stormen kommunikation ramavtal med Mölndalsbostäder och producerar (bland mycket annat) bolagets årsredovisningar. I uppdraget ingår planering, samordning, textbearbetning och grafisk form. Inför 2018 gjordes ett större omtag vad gäller såväl innehåll som utformning. Se hela årsredovisningen för 2018 här.