Mölndalsbostäder: Årsredovisningar

Stormen kommunikation har ramavtal med Mölndalsbostäder sedan 2012 och producerar (bland mycket annat) bolagets årsredovisningar. I uppdraget ingår planering, samordning, textbearbetning och grafisk form. Här kan du ta del av Mölndalsbostäder årsredovisning 2014.