Mölndalsbostäder: Broschyr, Nyinflyttad

På uppdrag av Mölndalsbostäder har Stormen kommunikation tagit fram en broschyr för nyinflyttade, där hyresgästerna får information om allt som är viktigt att veta. Läs hela broschyren här.