Mölndalsbostäder: Informationsfolder

[post_view]

Mölndalsbostäder vill underlätta för sina hyresgäster att göra klimatsmarta val. Som ett led i detta installeras laddstolpar för elbil i de olika bostadsområdena. Stormen kommunikation har stått för text och layout av bolagets informationsfolder om p-platser med laddstolpe. Vi har även gjort symbolen för elfordon.