Mölndalsbostäder: informationsfolder

,

[post_view]

Ombyggnaden av Mölndals innerstad är i full gång. Nu börjar nästa fas för Mölndalsbostäders del, när två helt nya bostadshus med 106 hyresrätter och åtta affärslokaler ska uppföras på Bergmansgatan. För att informera alla som berörs i området har en informationsfolder skickats ut. Stormen kommunikation har stått för textbearbetning, layout, grafik och kontakter med tryckeri. Se foldern i sin helhet här: Bergmansgatan.