Mölndalsbostäder: Kundtidning

[post_view]

Mölndalsbostäders kundtidning Min värd ger drygt 3 000 hushåll information och inspiration i magasinsformat, fyra gånger om året.

Stormen kommunikation har tagit fram konceptet för Min värd. Under förra året gjordes ett stort omtag för att ge såväl utformning som innehåll en modernare och lättsammare form. Vi står för produktionsledning, text, foto och grafisk form. Länk till nätutgåvan av Min värd hittar du här.