Mölndalsbostäder: Plusval

[post_view]

Stormen kommunikation har stöttat Mölndalsbostäder i förberedelserna, lanseringen och implementeringen av av Plusval, tidigare Valfritt lägenhetsunderhåll, som innebär att hyresgästerna får bestämma mer om när och hur deras boende ska renoveras. Stormen kommunikation har funnits med genom hela processen inför den stora lanseringskampanjen hösten 2014. Vi har ansvarat för kommunikationsstrategi, planering, idéer, produktion av broschyrer, kampanjmaterial, webbpublicering med mera. Stor kraft lades även på intern förankring inom Mölndalsbostäder.

Kampanjen blev mycket framgångsrik och antalet hyresgäster som valde att låta renovera sin lägenhet enligt Plusval direkt efter lansering överträffade alla förhoppningar och förväntningar.

Stormen kommunikation arbetar fortlöpande tillsammans med Mölndalsbostäder för att ytterligare styrka Plusval.

För Mölndalsbostäders räkning producerar Stormen kommunikation dessutom kundtidningen Min värd, årsredovisningar, kampanjmaterial, pressmeddelanden, med mera.