Resfria möten

[post_view]

2011–2013 driver Trafikverket projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. Projektet ska samordna arbetet inom ett antal myndigheter som regeringen valt ut. Målet är att öka och utveckla resfria möten inom och mellan myndigheterna.

Stormen kommunikation agerar expertstöd sedan 2011 och har i samarbete med Trafikverket tagit fram en broschyr med en tiostegsmetod för resfria möten. Projektet avslutades egentligen under hösten 2014, men eftersom det varit både uppskattat och framgångsrikt blir det en fortsättning.