Simplicity: Råvarufonden

[post_view]

Fondbolaget Simplicity startade 2002 och var under perioden 2004–2007 Sveriges snabbast växande företag. Stormen kommunikation har övergripande ansvarat för företagets nationella marknadsföring sedan 2004. I uppdraget ingår bland annat att ta fram informationsmaterial på strategisk, taktisk och operativ nivå för att stärka Simplicitys varumärke, sälja fondprodukter (kampanjer) och producera grundläggande informationsmaterial, till exempel i samband med lanseringen av Råvarufonden.

Vid lanseringen av Råvarufonden stod Stormen kommunikation för framtagning av kommunikationsstrategier, grafisk profil, broschyrer, annonskampanjer i vecko-/månads-/dagspress webb, internetkampanjer, direktreklam med mera.