Trafikverket: Borås resa mot framtiden

[post_view]

Dagens trafiksituation i Borås kan tidvis vara ansträngd på vissa platser. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt, med befolkningsökning och antal bilister, kommer vägarna att korka igen. Boråsarna måste ställa om till mer hållbara transporter.

Trafikverket har utfört en omfattande åtgärdsvalsstudie kring ”Noden Borås”, som blev klar 2018. För att väcka intresse kring den 188-sidiga studien och sprida informationen på ett mer lättillgängligt sätt togs beslut om en sammanfattande kortversion. Uppdraget gick till Stormen kommunikation, som stått för text, layout, bildhantering och kontakter med tryckeri med mera. Läs kortversionen av åtgärdsvalsstudien Borås resa mot framtiden här.