Varbergs Pengar 2015

[post_view]

Varbergs Pengar är en kundtidning som går ut i cirka 30 000 ex till alla hushåll i Varbergs kommun. Uppdragsgivare är Varbergs Sparbank. Tidningen innehåller intressant information som berör människors ekonomi, relevant både för privatpersoner och företagare. Tidningen ska också lyfta vad Sparbankstiftelsen uträttar i regionen.

Stormen kommunikation ansvarar för produktionsledning, grafisk form och original. Texter skrivs i samarbete med uppdragsgivaren. Foto: Karin Lindhe.