Fortinova: IPO-prospekt med mera

[post_view]

Inför noteringen den 19 november 2020 behövde Fortinova ta fram ett så kallat IPO-prospekt, en beskrivning av företaget inför dess Initial Public Offering, listningen på en börs eller annan marknadsplats. Prospektet ska dels innehålla viss information som definieras av lagar och regler, samt annan information som företaget tycker bör vara intressant för marknaden.

Texten i Fortinovas IPO-prospekt är till största delen framtagen av jurister och bankfolk, medan Stormen kommunikation har stått för grafisk form. Vi har också hjälpt Fortinova med andra viktiga händelser kring noteringen, som facilitering av digital investerarträff, stöd vid mediakontakter, utskick av regulatoriska pressmeddelanden och event i samband med introduktionen. Vi skapade också underlag till den film som lyste upp Nasdaqs hus på Times Square i New York. Se filmerna här.

Av legala skäl kan vi inte visa innehåll hur Fortinovas IPO-prospekt här. Läs det i stället i sin helhet på Fortinovas hemsida.