Göteborgs Stad kretslopp & vatten

[post_view]

Göteborgs Stad kretslopp & vatten drev under tre år projektet VISK, Virus i vatten, Skandinavisk kunskapsbank, ett EU-projekt som syftar till att minska samhällets sårbarhet för vattenburen virussmitta i ett förändrat klimat.

Stormen kommunikations personal har ansvarat för framtagning av kommunikationsplan, webbplats, pressmaterial, utställningsmaterial samt handbok och ett antal rapporter.