Mölndalsbostäder: Kundtidningar

[post_view]

Mölndalsbostäders kundtidning Min värd ger drygt 3 000 hushåll information och inspiration i magasinsformat, fyra gånger om året.

Stormen kommunikation har tagit fram konceptet, och gjort ett stort omtag 2017 för att ge såväl utformning som innehåll en modernare och lättsammare form. Min värd utkommer fyra gånger per år. Vi står för produktionsledning, text, foto och grafisk form. Länk till nätutgåvan av Min värd hittar du här.