VIVAB

[post_view]

VIVAB är ett kommunalt bolag startat 2009, gemensamt ägt av Varbergs och Falkenbergs kommuner, som hanterar de båda kommunernas VA- och avfallsfrågor.

Stormen kommunikation har arbetat med flera olika delar av bolagets kommunikation och bland annat producerat miljökataloger med information om vatten och avfallshantering. Vi har också stått för grafisk profil till befintlig logotyp, idé och art direction vid fotografering (foto Superstudio), broschyrer, utställningsmaterial med mera.