Varbergsortens Elkraft: informationsmaterial

, ,

[post_view]

Varbergsortens Elkraft ansvarar för elnätet till 11 500 kunder i stora delar av Varbergs kommun och även till viss del i Marks kommun. Alla som är anslutna till Varbergsortens elnät kan bli medlemmar i föreningen och få en årlig rabatt baserad på gjorda inköp.
Varbergsortens Elkraft levererar också ”grön el på hemmaplan”: Genom dotterbolaget Varbergsortens Elförsäljning säljs el från 100 procent förnybara energikällor, även egentillverkad.
Stormen kommunikation har ett mångårigt samarbete med Varbergsortens Elkraft och hjälper till med både stort och smått. I det löpande arbetet ingår till exempel annonser, material till kundtidningen Din Energi samt uppdatering av broschyrer, hemsida och annat informationsmaterial.