Mölndalsbostäder: Årsredovisning och affärsplan

[post_view]

Sedan 2012 har Stormen kommunikation ramavtal med Mölndalsbostäder och producerar (bland mycket annat) bolagets årsredovisningar. I uppdraget ingår planering, samordning, textbearbetning och grafisk form. Under 2018 har vi dessutom hjälpt bolaget med bildsättning och layout av den förnyade affärsplanen. Här kan du ta del av Mölndalsbostäder_årsredovisning_2017 samt Affärsplanen.