Trafikverket – REMM, resfria möten i myndigheter

[post_view]

Trafikverket driver sedan 2011 projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. Projektet samordna arbetet inom fler än 80 myndigheter, med målet att öka andelen digitala möten och utveckla kvaliteten på desamma, inom och mellan myndigheterna samt i förekommande fall även i kontakten med medborgarna. Fler digitala möten kan ge stora besparingar, med lägre kostnader för tjänsteresor, tidsvinster och mindre stress, samtidigt som regional utveckling underlättas och koldioxidutsläppen minskar.

Stormen kommunikation agerar expertstöd till REMM sedan starten 2011. Vi tar bland annat fram broschyrer, leder webbinarier och arrangerar introduktioner och utbildningar, med mera. Under 2017 har vi dessutom, på uppdrag av Trafikverket, moderniserat REMM:s hemsida, både vad gäller utseende, funktion och innehåll.