MÖLNDALSBOSTÄDER: ÅRSREDOVISNINGAR

[post_view]

Stormen kommunikation har ramavtal med Mölndalsbostäder sedan 2012 och producerar (bland mycket annat) bolagets årsredovisningar. I uppdraget ingår planering, samordning, textbearbetning och grafisk form. Här kan du ta del av molndalsbostader_arsredovisning_2015.