Retail Builders: Informationsblad

,

[post_view]

Retail Builders är ett Halmstadbaserat företag som erbjuder helhetskoncept för etablering, underhåll, anpassning, flytt mellan lokaler och avetablering av butiker, med hela landet som arbetsfält.

Vd Bonny Sandberg såg ett behov av att informera presumtiva kunder och underentreprenörer om företagets tjänster, på ett tilltalande och effektivt sätt.

Stormen kommunikation har skrivit texter och layoutat det tvåsidiga informationsmaterialet utifrån Retail Builders inarbetade grafiska profil. Informationsbladet kan både bifogas mejl som pdf eller printas för att delas ut vid personliga möten.