SDAB-seminarium

[post_view]

Svensk Däckåtervinning AB, SDAB, har till uppgift att organisera insamlingen och återvinningen av alla uttjänta däck.

Stormen kommunikation samordnade i maj 2010 ett seminarium och firandet av Svensk Däckåtervinnings 15-årsjubileum samt firandet av det miljonte tonnet återvunna däck.