Varbergs Fastighets AB: Års- och hållbarhetsredovisning

[post_view]

Stormen kommunikation fick uppdraget att göra VFAB:s (Varbergs Fastighets AB) års- och hållbarhetsredovisning för 2018. Vi gjorde ett omtag vad gäller utformning och upplägg, samt stod för all layout och skrev flera reportage. VFAB bygger och förvaltar byggnader på uppdrag av Varbergs kommun.